Viños

Os viños amparados na Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo deberán proceder exclusivamente de viñedos da zona de produción e elaboración, constituída polos terreos aptos para a produción de uva, por baixo dos 300  m de altitude, dos termos municipais de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela e Vilaboa. Devanditos viñedos deben estar inscritos no rexistro vitícola. 

Son viños brancos e tintos que se axustan á categoría 1 do anexo VII parte II do Regulamento (UE) 1308/2013. No momento da súa posta ao consumo os viños terán as seguintes características:

Características analíticas

- Gradación alcohólica adquirida mínima (% vol.):

- Viños brancos: 11,5%

- Viños tintos: 10 %

- Gradación alcohólica total mínima (% vol.):

- Viños brancos: 11,5 %

- Viños tintos: 10 %

- Contido máximo de azucres totais: Os viños serán secos, polo que cumprirán os requisitos que para tal termo recóllense no anexo XIV parte B do regulamento (CE) nº 607/2009 da Comisión do 14 de xullo.

- Acidez total mínima: 5,0 g/ l de ácido tartárico. 3 IGP Ribeiras do Morrazo ABRIL 2016

- Acidez volátil máxima: 17,9 meq/ l de ácido acético.

- Contido máximo de dióxido de xofre total: 200 mg/ l para os viños brancos e 150 mg/ l para os viños tintos.

Principais características organolépticas

Os viños obtidos son frescos e suaves en boca, limpos, brillantes con aromas francos nos que se aprecian as características propias da materia prima da que proceden, con gradacións alcohólicas moderadas, con aromas florais e de froitas e, finalmente, con boa e equilibrada acidez. Os viños brancos terán potente intensidade aromática e os viños tintos ben cubertos en fase visual.

O rendemento máximo na elaboración do viño será de 68 litros por cada 100 kg de uva.

Relación de viños da IXP