Proceso de certificación

SISTEMA CERTIFICACIÓN. PROCESOS PARA A OBTENCIÓN DA CONTRAETIQUETA DE VIÑO ELABORADO AO AMPARO DA INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA.

A CERTIFICACIÓN NA IXP RIBEIRAS DO MORRAZO.

A denominación de calidade Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, ten como obxectivo principal protexer os viños elaborados na súa área xeográfica, que por si posúen unhas calidades derivadas do seu orixe pero que ademais contan cuns atributos de calidade específicos, derivados do cumprimento do seu Prego de Condicións, e que van máis aló das esixencias obrigatorias de calidade, distinguindo e garantindo a autenticidade dos mesmos ao implantar un sistema de control que proporciona confianza ao mercado. A certificación tamén lles permite aos seus viños diferenciarse, sendo un factor clave de posicionamento de cara ás persoas consumidoras, e unha vantaxe competitiva na selección de produtos de cara á exportación. A marca distintiva da certificación é a “contra-etiqueta” da IXP Ribeiras do Morrazo.

QUE NOS DI A CONTRA-ETIQUETA?

As botellas de viño que levan a contra-etiqueta da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo ofrécenlle ao consumidor: a garantía desa zona protexida, da elaboración dese viño e da súa calidade. A contra-etiqueta garántelle á persoa consumidora que o que vai a atopar na botella é o que se anuncia, porque se está garantindo que: A. O viñedo onde se obtivo a uva está amparado pola IXP Ribeiras do Morrazo, e polo tanto o coidado das cepas, o cultivo e a obtención das uvas empregadas para ese viño fíxose conforme ao regulamentado no seu Prego de Condicións. B. A adega onde se elaborou o viño cumpre coas prescricións, e a normativa, do Prego de Condicións da IXP.

QUE OPERADORES INTERVEÑEN NO PROCESO DE CERTIFICACIÓN?

No proceso de certificación da IXP interveñen tanto os operadores que participan no proceso de elaboración do viño como a entidade da administración responsable da comprobación e control:

  1. Persoas viticultoras
  2. Adegas elaboradoras.
  3. Embotelladores.
  4. Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL)

Para cada operador indícase tanto as obrigas, como o proceso a seguir para poder obter finalmente un viño certificado pola IXP Ribeiras do Morrazo. Por acoutar a participación de cada operador (que en moitos casos é o mesmo) preséntase o proceso de xeito individualizado, pero hai que ter en conta que o procedemento de certificación é único, garantindo a trazabilidade do conxunto dos sub-procesos: dende a produción de uva até a posta a disposición do mercado da botella etiquetada cun viño da IXP.

1. PERSOAS VITICULTORAS

QUE REQUISITOS DEBEN CUMPLIR? As principais obrigas das persoas viticultoras, para a produción de uva apta para ser certificada no proceso de elaboración de viños certificados pola IXP, son:

 PROCESO E CONTROL.

Os procesos, e controis, que debe cumprir unha persoa viticultora para que a súa uva poida ser empregada na elaboración de viño certificado pola IXP Ribeiras do Morrazo é o seguinte:

 

 

 

2. ADEGAS ELABORADORAS

 

QUE REQUISITOS DEBEN CUMPLIR? As principais obrigas das adegas, para a elaboración de viños a ser certificado pola IXP, son:

 

PROCESO E CONTROL.

Os procesos, e controis, que debe cumprir unha adega para que o viño elaborado poida ser certificado pola IXP Ribeiras do Morrazo é o seguinte:

 

 

3. EMBOTELLADORES.

QUE REQUISITOS DEBEN CUMPLIR?

As principais obrigas das empresas embotelladoras son:

PROCESO E CONTROL.

Os procesos, e controis, que debe cumprir unha empresa embotelladora para que o viño embotellado poida ser certificado pola IXP Ribeiras do Morrazo é o seguinte:

 

 

4. AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA (AGACAL).

O primeiro marco regulador de referencia para a Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo é o que comprende o seu Prego de Condicións. Nel establécense os parámetros que se deben cumprir tanto para o cultivo da vide, como para a elaboración de viños ao amparo da marca Ribeiras do Morrazo.

O Prego de Condicións tamén establece que a autoridade encargada da comprobación e cumprimento do estipulado no Prego de Condicións, por parte dos operadores persoas viticultoras, elaboradoras e embotelladoras é a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL).

O labor da AGACAL de comprobación e control obsérvase no seguinte esquema:

 

A Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (AGACAL) leva a cabo unha serie de controis específicos para cada operador: